Aksjonærer, sponsorer og støttespillere

Aksjonær

Aidea AS står bak loveredgreen.com og vil være hovedaksjonær når Loveredgreen.com stiftes som et eget selskap.

Med vennlig hilsen

John Tvedt
love love love